UPOZORNĚNÍ Tyto stránky jsou podle zákona o regulaci reklamy určeny odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva.

Vstupem na tyto stránky potvrzuji, že jsem držitelem Zbrojního průkazu nebo Zbrojní licence.WARNING According to the Advertisement Regulation Act this website is intended for experts and entrepreneurs in the area of the manufacture and sale of firearms and ammunition.

By entering this website, I confirm that I am the holder of a gun permit or firearms license.
BACK

Magazine floorplate AZ-P1 Sport

Magazine floorplate made of a light alloy. Black anodised. Price:

Magazine floorplate AZ-P1 Sport, Plus 2

Magazine floorplate made of a light alloy that increases the magazine capacity from 17 to 19 rounds. The floorplate is secured by a set screw. Black anodised.

Magazine floorplate 9mm

Magazine floorplate made of a light alloy. Black or silver anodised.

Magazine floorplate 9mm, plus 2

Magazine floorplate made of a light alloy that increases the magazine capacity from 17 to 19 rounds. The floorplate is secured by a set screw. Black or silver anodised.